TH EN

เกี่ยวกับ TPA

สาส์นจากประธานกรรมการ

สาส์นจากประธานกรรมการบริษัท

ในขณะที่เขียนบทความนี้เมื่อปีที่แล้ว ผมได้ตั้งข้อสังเกตว่า การเกิดขึ้นเมื่อ ไม่นานมานี้ของ ไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นภัยคุกคามและคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างแน่นอน ซึ่งรวมไปถึงเศรษฐกิจของโลก และยังมีข้อสงสัยเล็กน้อยว่าจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาคการท่องเที่ยว ซึ่งอาจสวนทางกับความคาดหวังของการเติบโตของเศรษฐกิจ ผมยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า ในขณะที่ยังไม่รวมถึงผลกระทบของไวรัสโคโรนา มีรายงานการคาดการณ์การเติบโตของ จีดีพี ที่เป็นเอกฉันท์ว่าคงที่เมื่อเทียบกับปี 2562 หรือที่ 2.8%และ ผลกระทบของ ไวรัสโคโรนา ต่อการผลิตของประเทศจีน เริ่มมีให้เห็น สิ่งนี้จะทำให้เกิดอุปสงค์ลดลงซึ่งอาจส่งผลต่อราคาน้ำยาเอ็มเอ็มเอ อีกครั้ง ไม่เพียงแต่การคาดการณ์เหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้ว แต่ความรุนแรงของผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และรวมถึงระดับโลกนั้นร้ายแรง มากกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้

ในขณะที่เขียนบทความในปีนี้ กระผม ยังมองเห็นบางสิ่งในเชิงบวกจากการพัฒนาวัคซีนและนำ ออกมารักษา ของค่ายยาต่างๆ ทั่วโลก แต่ประสิทธิผลอย่างสาระสำคัญของวัคซีนต่อการแพร่กระจายของไวรัส ยังมีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในส่วนท้องถิ่น ระดับภาคพื้นทวีป และในระดับโลกอย่างรุนแรง ด้วยเหตุนี้ ผมจะไม่ขอรายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการคาดการณ์สำหรับ การฟื้นตัวหรือการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย หรือ เศรษฐกิจโลกในบทความนี้ แต่ผมจะสะท้อนให้เห็นถึงผลประกอบการของบริษัทไทยโพลีอะคริลิค จำกัด มหาชน ที่น่าประทับใจและน่าพึงพอใจในปี 2563 และ บทวิเคราะห์ต่อปี 2564 นี้ อย่างคร่าวๆ บนพื้นฐานของลักษณะธุรกิจในปัจจุบัน

โดยสรุป ในปี 2563 ถือเป็นปีที่บริษัทฯ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเพิ่มผลกำไรจาก 41 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 73 ล้านบาทในปี 2563 ซึ่งผลการดำเนินงานนี้เป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่การรักษาส่วนแบ่งตลาดในประเทศ การฟื้นตัวและการเติบโตจากการส่งออก การดูแลอัตรากำไรขั้นต้นภายใต้สถานการณ์การแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ และความต้องการแผ่นอะคริลิคแบบหล่อที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับการใช้งานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน โควิด (ฉากกั้นใสและอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ ฯลฯ ) จากภาวะเศรษฐกิจที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ ยังคงกดดันด้านวัตถุดิบ แม้ว่าในช่วงครึ่งหลังของปีความต้องการผลิตภัณฑ์อะคริลิคทั่วโลก (การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับโควิด ประกอบกับอุปสงค์ที่ดีขึ้นในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจสารเคลือบผิว, ธุรกิจยานยนต์, ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ optical) ทำให้เห็นการฟื้นตัวของราคาน้ำยาเอ็มเอ็มเอ

แม้ว่ากำไรของบริษัทฯ ได้เพิ่มขึ้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์อะคริลิค และในกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ (แผ่นรีดขึ้นรูป) นั้น แต่กำไรที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้เป็นผลมาจากกำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้น จากกิจกรรมการปรับปรุงขบวนการผลิต ที่เริ่มขึ้นในปี 2562 และส่งผลที่ดีอย่างยั่งยืนต่อต้นทุนการผลิตในปี 2563

โดยรวม บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2563 จำนวน 937 ล้านบาทซึ่งลดลง 1.0% จากปีที่แล้ว (946 ล้านบาท) อย่างไรก็ตามรายได้ที่ลดลงนี้ได้รับการชดเชยจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (โดยรวมที่ 22% เทียบกับ 17% ในปี 2562) ส่งผลให้มีกำไรจากการดำเนินงานที่ 73 ล้านบาท ปริมาณการขาย ซึ่งรวมปริมาณรับจ้างรีดแผ่นแล้วนั้นแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 (11.4 กิโลตัน เทียบกับ 11.5 กิโลตัน) และเพิ่มขึ้นเป็น 10.1 กิโลตัน จาก 8.6 กิโลตัน ในปี 2562 หากไม่นำปริมาณรับจ้างรีดมารวม

เนื่องจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นในกลุ่มของบริษัทฯของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งได้ประกาศไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 และทำให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ต่อมาภายหลัง บริษัทฯ ได้ยื่นขอและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าวทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตต่อไปได้ตามปกติ

การต่อต้านการคอร์รัปชันและส่งเสริมธรรมาภิบาลยังคงเป็นสิ่งที่คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ได้ให้ความสนใจอย่างมาก และบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลและกระบวนการควบคุมภายในที่ดีในปี 2563 และจากกิจกรรมที่กระทำอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทฯ ได้รับใบรับรองจากโครงการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

เมื่อมองไปข้างหน้า บริษัทฯ คาดว่าราคาวัตถุดิบหลัก (โดยเฉพาะน้ำยาเอ็มเอ็มเอ) จะปรับตัวสูงขึ้นในปี 2564 เนื่องจากความไม่สมดุลของอุปสงค์ / อุปทาน อย่างน้อยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 อันเป็นผลมาจากความต้องการผลิตภัณฑ์อะคริลิคอย่างต่อเนื่องสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับโควิด และการฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของความต้องการการใช้งานแบบเดิมๆ การแข่งขันด้านราคาต่อผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ คาดว่าจะยังคงรุนแรงเนื่องจากกำลังการผลิตส่วนเกินในตลาดท้องถิ่นและภูมิภาคยังคงอยู่ จากผลกระทบทั้งสองเรื่องนี้น่าจะทำให้กำไรขั้นต้นของบริษัทปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะพยายามลดผลกระทบนี้ให้น้อยที่สุด และยังคงตั้งเป้าที่จะทำกำไรให้ได้ในระดับเดียวกันกับปี 2563 ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว

โดยสรุป บริษัทฯ สามารถนำเสนอผลการดำเนินงานในปี 2563 ได้อย่างยอดเยี่ยม ภายใต้สถานการณ์การค้าและการบริหารงานที่ยากลำบาก ไม่เพียงเท่านั้น แต่ทีมงานของบริษัทฯ ยังสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดภายในประเทศได้และยังสามารถขยายตลาดต่างประเทศได้อีก โดยมีกำไรของผลิตภัณฑ์ในแต่ละส่วนตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ผมขอขอบคุณ คุณรักชัย สกุลธีระ ทีมผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ สำหรับความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และสร้างความน่าเชื่อถือต่อสิ่งที่มอบให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยต้นทุนสินค้าที่เหมาะสม คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีเลิศ ภายใต้ข้อจำกัดและอุปสรรคต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด19

 

ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส
ประธานกรรมการบริษัท

 

ติดต่อเรา

+66 2860-8765